Kaip tinkamai priA?iAi??rAi??ti plastikines duris?

plastikinAi??s durysRinkoje pasirodA?ius plastikiniams langams ir durims, jos tiesiu taikymu A?ovAi?? A? populiarumo virA?Ai??nAi?? ir iki A?iol neketina uA?leisti savo vietos. Ir nieko nuostabaus, juk uA? pakankamai prieinamAi?? kainAi?? galima A?sigyti kokybiA?kAi?? ir ilgaamA?A? daiktAi??, kuris saugo namA? A?ilumAi?? ir jaukumAi??. Kita vertus, plastikinAi??s durys ir langai, kaip ir kiti namo elementai, yra veikiami aplinkos. Ilgainiui jie pageltonuoja, pradeda rasoti, o kampuA?iuose gali atsirasti pelAi??sis. Visgi, kaltinti pardavAi??jo, kad jis jums A?siAi??lAi?? nekokybiA?kAi?? produktAi??, nereiktA?, ypaA? tada, jei patys tinkamai nepriA?iAi??rAi??jote plastikiniA? namo elementA?.

PrieA? pradedant naudotis plastikinAi??mis durimis bAi??tina nuo jA? pavirA?iaus nuvalyti dulkes ir birius neA?varumus, kurie atsiranda montavimo metu. Be to, visada reikia patikrinti sandarinimo sistemA? ir uA?rakinimo funkcionalumAi??, kad A?sitikintumAi??te, jog A?sigijote kokybiA?kAi?? produktAi??.

PlastikiniA? durA? rAi??mus bAi??tina kruopA?A?iai iA?valyti bent du kartus per metus, tuo paA?iu iA?valant ir drenaA?inAi?? sistemAi?? bei vandens nutekAi??jimo kanalus, kurie nuo neA?varumA? gali kimA?tis. NeiA?valius A?iA? kanalA? ar drenaA?inAi??s sistemos durA? stiklas gali pradAi??ti rasoti ir A?lapiuoti.

PlastikinAi??s durys labai atsparios aplinkos poveikiui, taA?iau specialistai jA? primygtinai nerekomenduoja valyti aA?triais gremA?tukais, abrazyvinAi??mis valymo priemonAi??mis, daA?A? skiedikliu, acetonu, valymo priemonAi??mis su rAi??gA?timis, chloru bei kitais cheminiais junginiais, kurie gali paA?eisti plastikiniA? durA? bei langA? rAi??mo pavirA?iA? ar vartymo mechanizmA? antikorozinAi?? dangAi??.

PlastikiniA? langA? rAi??mA? valymui geriausia rinktis minkA?to audinio A?luostes ir vandenA? proporcingai skiestAi?? su neutralaus pH priemonAi??mis. Tuo tarpu, stiklas turi bAi??ti valomas su specialiai tam skirtu stiklA? valymo valikliu. Visgi, jei plastikiniA? langA? rAi??mai susibraiA?Ai??, A?brAi??A?imus geriausia uA?daA?yti specialiais daA?A? korektoriais, prisitaikanA?iais prie langA? rAi??mA? spalvos.

Tinkamai priA?iAi??rimos plastikinAi??s durys tarnaus ne vienerius metus ir ilgai nepraras savo estetinAi??s iA?vaizdos. Visgi, jei sAi??A?iningai priA?iAi??rite duris, taA?iau jos ir toliau rasoja, vertAi??tA? daA?niau vAi??dinti patalpas ar A?sigyti drAi??gmAi??s reguliatoriA?, kuris sugeria drAi??gmAi??s pertekliA? namuose. Galiausiai gerai apA?iAi??rAi??kite plastikines duris ir A?sitikinkite ar jA? sandarumo mechanizmas nAi??ra paA?eistas.

is levitra sold online ladyera

By |2015-08-12T08:26:31+00:00August 12th, 2015|Namai|