Monthly Archives: June 2015

VasarinAi??s ir A?ieminAi??s padangos: savybAi??s bei KET keliami reikalavimai

padangosKeliA? eismo taisyklAi??s (KET) Lietuvos Respublikoje numato privalomAi?? transporto priemoniA? padangA? keitimAi??. Nuo balandA?io 10 iki spalio 31 d. yra draudA?iama naudoti transporto priemones su dygliuotomos padangomis, galima, taA?iau nepatartina – A?iemines nedygliuotas padangas, o lapkriA?io 10 ai??i?? kovo 31 d. yra draudA?iama naudoti transporto priemones su vasarinAi??mis padangomis. AtsiA?velgiant A? A?ias taisykles, Lietuvos Respublikos gyventojas yra A?galiotas savo transporto priemonAi??s padangas keisti du kartus A? metus. ArtAi??jant minAi??tam laikotarpiui, neretam gyventojui kyla klausimai, susijAi?? su tinkamA? padangA? pasirinkimu. Tekste bus paminAi??ti keli aspektai, A? kuriuos vertAi??tA? atkreipti dAi??mesA? kiekvienam vienas padangas keiA?iant kitomis.

Padangos yra vienas svarbiausiA? transporto priemonAi??s komponentA?, nuo kurio priklauso priemonAi??s vaA?iavimo saugumas ir patogumas. Padangos privalo uA?tikrinti tvirtAi?? automobilio sukibimAi?? su kelio danga, todAi??l keiA?iantis oro sAi??lygoms, o tiksliau kelio dangos kokybei, privalomas ir padangA? keitimas.

is amlodipine besylate like viagra

VisA? pirma, kaip jau buvo paminAi??ta ankA?A?iau A?iemines nedygliuotos padangas leidA?iama naudoti ir vasarAi??. Vis tik, specialistai to daryti nepataria, nes A?ieminiA? padangA? sukibimas esant A?lapiai kelio dangai nAi??ra pakankamai tvirtas staigaus stabdymo ir kitais atvejais. Taip pat, esant aukA?tesnei temperatAi??rai,Ai?? iA?A?yla ir kelio danga, dAi??l kurios A?ieminiA? padangA? guma dyla greiA?iau negu vasariniA?. DAi??l to esant aukA?tesnei negu 7 Ai??C vidutinei paros oro temperatAi??rai, patariama eksploatuoti transporto priemones su vasarinAi??mis padangomis.

VasarinAi??s padangos gali bAi??ti naudojamos ne vienAi?? sezonAi??, taA?iau tik su sAi??lyga, kad jA? protektoriaus gylis nAi??ra maA?esnis uA? 1,6 mm. Protektoriaus gylA? galima iA?matuoti specialiu prietaisu arba tiesiog slankmaA?iu. Siekiant A?vertinti turimA? padangA? tinkamumAi??, svarbu A?inoti ir kitus tiek vasariniA?, tiek A?ieminiA? padangA? kriterijus: nesuporintA? ratA? padangos turi bAi??ti vienodo konstrukcinio tipo, vienodA? matmenA?, vienodos paskirties, vienodo leistino greiA?io ir vienodo protektoriaus raA?to.

Renkantis naujas vasarines padangas, svarbu A?inoti A?ias charakteristikas: kuo padangos profilis plokA?tesnis, tuo vaA?iavimas sausu keliu tikslesnis, kuo padangos pavirA?iuje daugiau grioveliA?, tuo sAi??lytis su sausu keliu tvirtesnis, kuo padangos gumos blokeliai platesni, tuo maA?iau protektorius deformuojasi A? A?onus, kuo padangos raA?tas smulkesnis, tuo padanga rieda tyliau, kompleksinAi?? lameliA? sistema padeda iA?vengti protektoriaus standumo maA?Ai??jimo. SimetriA?ko raA?to padangos uA?tikrina transporto priemonAi??s stabilumAi?? tiesiame kelyje, asimetriA?ko ai??i?? manevringumAi?? bei stabilumAi?? posAi??kiuose, o taip pat jos greitai paA?alina vandenA?, o kryptinio raA?to padangos ypaA? efektingos ant A?lapios ir apsnigtos kelio dangos.

Esant A?emesnei negu 7 Ai??C vidutinei paros oro temperatAi??rai, patariama eksploatuoti transporto priemones su A?ieminAi??mis padangomis. Jos taip pat gali bAi??ti naudojamas ne vienAi?? sezonAi?? su sAi??lyga, kad jA? protektoriaus gylis nAi??ra maA?enis uA? 3 mm. Renkantis naujas A?iemines padangas, svarbu turAi??ti omenyje kur tranporto priemonAi?? bus naudojama daA?niausiai: jeigu mieste – patartina rinktis kieto miA?inio padangas, jei ir mieste, ir uA?miestyje ai??i?? minkA?to miA?inio, o jeigu transporto priemone bus daug vaA?inAi??jama apledAi??jusiais ir nenuvalytais keliais ai??i?? patartina rinktis dygliuotas padangas. Taip pat, A?iemines padangas patartina pirkti kuo naujesnes, nes naudotA? padangA? guma kietAi??ja, o tai maA?ina jos sukibimAi?? su kelio danga.

Svarstant apie naujas tiek vasarines, tiek A?iemines padangas ne kAi?? maA?iau svarbu atsiA?velgti ir A? transporto priemonAi??s gamintojo rekomendacijas.

ladyera

By |2015-06-26T10:27:30+00:00June 26th, 2015|Kelionės, Pirkiniai|

Kokie yra dujinAi??s A?rangos tipai?

duju irangaTurbAi??t daugelis A?moniA?, kurie domisi automobiliais ir nori sutaupyti pinigA? yra girdAi??jAi?? apie dujinAi?? A?rangAi??. Nors ne kiekvienas jAi?? turi savo automobilyje, taA?iau A?is dalykas nAi??ra naujas. Buvo atlikta apklausa, kurios metu paaiA?kAi??jo, kad dujA? A?ranga Ai??iauliuose ir kituose didA?iuosiuose Lietuvos miestuose besinaudojantys vairuotojai teigia, jog sutaupo maA?daug treA?dalA? pinigA?, lyginant su tais laikais, kai neturAi??davo dujinAi??s A?rangos automobiliuose. TaA?iau, dabar net ir apsisprendus A?sigyti dujinAi?? A?rangAi??, reikia atkreipti dAi??mesA? A? skirtingas charakteristikas ir parametrus, kadangi atsirado keletas skirtingA? dujinAi??s A?rangos tipA?, kuriuos mes trumpai A?iandien pristatysime.

  1. Pirmos kartos dujinAi?? A?ranga. Tai pati pirma, paprasta, taA?iau tikrai patikima sistema, kuri padAi??s jums pasiekti svarbiausiAi?? tikslAi?? ai??i?? vaA?inAi??sitAi??s gerokai pigiau, nei anksA?iau. Ai??prastai, tokia dujA? A?ranga Ai??iauliuose, kaip ir kituose didmiesA?iuose, kainuoja apie 300 eurA?. Konkreti kaina nustatoma tada, kai susitariama dAi??l komplektacijos.

  2. Antros kartos A?ranga. Tai voA?tuvais, automatiniais perjungAi??jais patobulinta dujinAi?? A?ranga, paprastai skirta tokioms maA?inoms, kurios turi A?purA?kimo sistemAi??. Be abejo, antros kartos A?ranga yra A?iek tiek brangesnAi?? uA? pirmAi??jAi??.

  3. TreA?ios kartos A?ranga. DujA? kiekio padavimas treA?ios kartos dujA? A?rangoje jau yra reguliuojamas moderniai ai??i?? kompiuteriu. Daugiau A?i sistema nuo antros kartos A?rangos nelabai kuo skiriasi, iA?skyrus tuo, jog tai yra ekologiA?kesnis variantas.

  4. ai??zSekventinai??? tipo purA?kimas atsirado naujausiuose automobiliA? modeliuose. Kartu su juo, atsirado ir ketvirtos kartos dujA? A?ranga. Ai??i A?ranga skiriasi tuo, jog turi A?iek tiek sudAi??tingesnA? komplektAi??. Tokia sistema leidA?ia A?purkA?ti dujas tiesiogiai. Sistema turi savo kompiuterA?, taA?iau taip pat naudoja automobilinA? kompiuterA?. Ai??i sistema turi didelA? cilindrA? skaiA?iA?, tad galimas daiktas, jog tai taip pat prisidAi??jo prie nemaA?os kainos. TurbAi??t ir taip aiA?ku, kad tai yra brangiausia sistema iA? visA? keturiA?.
  5. brand cialis online usa lady era pills

Jeigu vairuojate gan naujAi?? automobilA?, tuomet pirmA?jA? dviejA? kartA? dujinAi?? A?ranga gali ir netikti. Tas pats galioja atvirkA?tiniam variantui ai??i?? A? senAi?? automobilA? gali nepavykti A?diegti naujausios kartos dujinAi??s A?rangos.

By |2015-06-22T06:51:50+00:00June 22nd, 2015|Straipsniai|

Kur galima A?sigyti pigiA? ir kokybiA?kA? tvirtinimo medA?iagA??

tvirtinimo medziagosVykdant naujAi?? statybA? projektAi??, labai svarbu pasirinkti tinkamas medA?iagas, kurios jums A?tiktA? pagal kiA?enAi?? bei taip pat bAi??tA? patikimos. Negana to, kad ne visos prekAi??s statybiniA? medA?iagA? parduotuvAi??se bAi??na kokybiA?kos, kai kuriA? nAi??ra iA? viso ai??i?? pavyzdA?iui, iA? kur galAi??tumAi??te gauti aukA?tos kokybAi??s smeiges?

Atsakymas ai??i?? elektroninAi??je parduotuvAi??je, kuri specializuojasi ties statybinAi??mis medA?iagomis iA? polistereninio putplasA?io. Perkant iA? specializuotos parduotuvAi??s, pajusite nemaA?ai pranaA?umA?, lyginant su turgumi arba dideliu statybiniA? medA?iagA? prekybos centru. PavyzdA?iui, galime apA?velgti dvi prekes, kurios yra tiek specializuotoje parduotuvAi??je, tiek statybiniA? medA?iagA? prekybos centre.

  1. SmeigAi??s Ejot TID / L. Tai smeigAi??, kurios galvutAi?? yra sintetinAi??. Ai??i smeigAi?? yra laikoma labai tvirta, kadangi plieninAi?? vinis yra apdorota galvaniniu bAi??du. SkeA?iamoji dalis yra pailginta dAi??l to, kad A?ios smeigAi??s yra skirtos pagrindams, kurie yra maA?o tankio. Pavyzdys galAi??tA? bAi??ti kiaurymAi??tos plytos. Ai??i smeigAi??s konstrukcija yra neA?prasta, todAi??l armavimo miA?inys puikiai priglus. SmeigAi?? pagaminta iA? labai aukA?tos kokybAi??s polietileno, todAi??l elastingumas yra uA?tikrinamas net ir tokiais atvejais, kai temperatAi??ra yra labai A?ema. Jeigu pirksite A?iAi?? prekAi?? internetu, turAi??site galimybAi?? iA?sirinkti iA? skirtingA? iA?matavimA?, pradedant nuo 8L/60 x 75 mm iki tokio pat formato 295 mm. Abejojame, ar rastumAi??te tokA? platA? diapazonAi?? statybiniA? medA?iagA? prekybos centre. Negana to, kaina ten bAi??tA? apie 15 procentA? aukA?tesnAi??, nei perkant internetu.

  2. SmeigAi??s Ejot TID / T. Ai??ios smeigAi??s yra taip pat labai patvarios ir jas itin paprasta montuoti. LAi??kA?tAi??s struktAi??ra yra speciali, todAi??l nAi??ra abejonAi??s, kad armavimo miA?inys puikiai priglus. Vinies galvutAi??s viagra medicine price konstrukcija padaryta taip, kad iki minimalios tikimybAi??s sumaA?intA? tiltelio efektAi??. Kaip ir pirmos pristatytos prekAi??s, A?ios smeigAi??s iA?matavimai taip pat gali svyruoti nuo 75 mm iki 295 mm ai??i?? pagal savo statinio projektAi??, iA?sirinksite tinkamiausiAi??.

Negana to, uA?sisakant daugiau tvirtinimo ir kitA? statybos prekiA? iA? karto, jAi??s galite gauti specialiA? pasiAi??lymA? arba nuolaidA?, kurios pravers ir ateityje.

ladyera

By |2015-06-18T10:27:39+00:00June 18th, 2015|Namai, Pirkiniai|

DvejonAi??s dAi??l genetiniA? tyrimA? nAi??A?tumo metu: ar jie tikrai bAi??tini?

tyrimaiVaikelio laukimas A?eimai yra labai dA?iugus laikotarpis, kurio metu tenka rAi??pintis A?vairiais maloniais rAi??pesA?iais: drabuA?Ai??liA?, higienos reikmenA?, vaikiA?kos A?rangos: veA?imAi??lio, lovytAi??s, jA? priedA? A?sigijimu, apsilankymais pas gydytojAi??, kuriA? metu galima pamatyti pilvelyje augantA? maA?Ai?? A?mogutA?, iA?girsti jo A?irdelAi??s plakimAi??. TaA?iau ne visi apsilankymai bAi??na tokie smagAi??s. Deja, kai kuriA? metu galima suA?inoti, jog nAi??A?tumas nevyksta ne taip sklandA?iai, kaip turAi??tA?. Be abejo, tada tAi??vai pradeda nerimauti ir kupinas dA?iaugsmo laukimas tampa labai A?temptu periodu A?eimos gyvenime.

DaA?nai, nors ir buvo labai laukiama vaikelio, taA?iau A?inia vis tiek nustebina tiek vyrAi??, tiek paA?iAi?? moterA?. Juk nuo dabar iA?ties keiA?iasi A?eimos gyvenimas, A?proA?iai. Nereikia manyti, jog nerimauja tik bAi??sima mama, daA?nai ir tAi??A?iams ne maA?esnA? susirAi??pinimAi?? keliAi?? mintys apie A?eimos pagausAi??jimAi??, ateitA?. Kartais nerimAi?? dar labiau sustiprina gydytojA? pastebAi??jimai dAi??l vaisiaus sveikatos, kai pasiAi??loma atlikti genetinius tyrimus. IA? pradA?iA? nereikAi??tA? per daug jaudintis, nes tyrimai gali bAi??ti daromi tam, kad iA?sklaidytA? kilusias abejones.

lady era pills Genetiniai tyrimai kai kuriais atvejais atliekami dar prieA? pastojant arba jau nAi??A?tumo metu, jei moteris yra vyresnAi?? negu 35-eri m., jei bAi??simai mamai tai pirmas nAi??A?tumas ar anksA?iau yra buvAi?? persileidimA?, nesivystanA?iA? nAi??A?tumA?, jei A?eimoje yra pasitaikAi?? genetiniA? ligA?. NAi??A?tumo metu gali bAi??ti daromi neinvaziniai ar invaziniai genetiniai tyrimai, kurie padeda nustatyti ar vaikelis neturi A?gimtA? sveikatos sutrikimA?, jei turi, kokio jie tipo, kaip toli paA?engAi??, ir kaip vAi??liau gali progresuoti. Neinvazinis tyrimas ultragarsu atliekamas 11-13 ir 18-22 nAi??A?tumo savaitAi??mis. Invazinis vaisiaus vandenA? tyrimas atliekamas 15-21 nAi??A?tumo savaitAi??. Atlikus tyrimus, tAi??vai yra supaA?indinami su gautais jA? rezultatais. Laiku nustaA?ius galimus Dauno ar Edvardso sindromo apsigimimus, iki 24 savaitAi??s tAi??vai gali apsisprAi??sti dAi??l nAi??A?tumo nutraukimo, kai vaisiaus bAi??klAi?? nesutapatinama su normaliu gyvybAi??s funkcionavimu.

Tokiu atveju nAi??A?tumo laukimas ir A?is sudAi??tingas tyrimA? kelias tAi??vams iA?ties kelia didelA? nerimAi??, kas kenkia ir paA?iam kAi??dikiui. TodAi??l, jeigu A?eima A?ino, jog paaiA?kAi??jus bet kokiems tyrimA? rezultatams, vis tiek bus pasirengAi?? susilaukti vaiko, tuomet geriau net nepradAi??ti A?iuo keliu eiti. Kam be reikalo jaudintis, kenkti savo ir vaikelio sveikatai, gaiA?ti brangA? laikAi??, kurA? puikiai praleistumAi??te su A?eima. Be to, labai retais atvejais, taA?iau patys tyrimai gali bAi??ti atlikti blogai. Jeigu mAi??ginys paimtas ne pagal visus reikalavimus, pavyzdA?iui, atliekant vaisiaus vandenA? tyrimAi?? A? mAi??ginA? pateko kraujo, tuomet tyrimo rezultatai tikriausiai bus klaidingi. Taigi, reikia gerai apgalvoti ir A?vertinti visus teigiamus ir neigiamus tyrimA? niuansus, kurie ne tik pakeis JAi??sA? laukimo nuotaikas, emocijas, sveikatAi??, bet ir A?takos tolesnA? gyvenimAi??.

viagra online aus deutschland

By |2015-06-17T05:49:46+00:00June 17th, 2015|Straipsniai|

Kieto kuro katilai: kAi?? reikia A?inoti?

Gyvenamiesiems namams, kotedA?ams, daugiabuA?iams ir gamybiniams bei komerciniams pastatams kieto kuro katilai yra optimaliausias A?ildymo pasirinkimas. KodAi??l? Nes tai pigiausias ir turbAi??t labiausiai paplitAi??s pastatA? A?ildymo bAi??das visoje Lietuvoje. Kieto kuro katilams gali bAi??ti naudojamas iA?ties labai A?vairus kuras: medA?io pjuvenA? ir durpiA? briketai, medienos atliekos ir akmens anglis. Tiesa, reiktA? atminti, kad skirtingA? gamintojA? kieto kuro katilai skiriasi ne tik savo konstrukcija, bet ir veikimo principu, naudingumo veikimo koeficientu bei tarnavimo trukme.

Ketaus kieto kuro katilai, kurie dar vadinami A?piA?iniais, yra A?iek tiek A?emesnio naudingumo koeficientu, taA?iau jA? tarnavimo trukmAi?? iA?ties A?spAi??dinga. Mat, teisingai eksploatuojant A?A? katilAi??, jis gali kokybiA?kai A?ildyti patalpas 25-30 metA?. Sugedus ketaus kuro katilui, nereikia remontuoti ar keisti viso katilo, nes A?ie katilai yra sudaryti iA? sekcijA?, todAi??l uA?tenka pakeisti tik vienAi?? sekcijAi??.

lady era pills Plieniniai apatinio degimo katilai pasiA?ymi itin ilga degimo trukme ir aukA?tu naudingumo koeficientu, kuris siekia net 82 proc. Plieninis katilas ai??i?? geriausias pasirinkimas, jei norite naudoti universalA? kurAi??. Ai??is katilas taip pat yra ilgaamA?is ir ekonomiA?kas, todAi??l pinigai, kuriuos iA?leidote jo A?sigijimui, greitai atsipirks.

what is sildenafil citrate 100mg tab DujA? generaciniai katilai ai??i?? ekologiA?kas pasirinkimas, nes A? atmosferAi?? jie iA?meta minimalA? anglies dvideginio kiekA?. Be to, tokiA? katilA? naudingumo koeficientas gali siekti net 94 proc., jei jA? degimo procesAi?? valdo kompiuteris, kuris reguliuoja pirminio ir antrinio oro padavimAi??, atsiA?velgdamas A? lambda zondo rodmenis. DujA? generaciniai katilai pasiA?ymi iA?ties ilga degimo trukme, taA?iau naudoti galima tik sausAi?? kurAi??, pavyzdA?iui, deginamA? malkA? drAi??gnumas negali siekti 20 proc.

O A?tai A?vakAi??s tipo katilai pasiA?ymi ilgu ir nenutrAi??kstamu degimu. Ai??ie katilai yra aukA?ti, juose kuras dega iA? virA?aus A? paA?iAi??, toks degimo principas garantuoja, kad katilas, kAi??renamas malkomis, gali patalpas A?ildyti iki 31 valandos, o anglimis ai??i?? net iki 5 parA?.

Koks kieto kuro katilas yra geriausias, pasakyti sudAi??tinga. Kiekvieno vartotojo poreikiai ir galimybAi??s yra skirtingos, todAi??l apsisprAi??sti, kokA? katilAi?? iA?sirinkti, gali padAi??ti profesionalas.

By |2015-06-04T20:14:48+00:00June 4th, 2015|Namai, Pirkiniai|

Viskas, kAi?? turite A?inoti apie adwords reklamAi??

Google Adwords reklamaAi??iuo metu galima pasinaudoti labai plaA?ia ir skirtinga reklamA? teikiama nauda. A?inoma, kiekvienas bAi??das savotiA?kai geras ir daA?niausiai padeda padidinti pardavimus, taA?iau atsiradus internetui – TV, radijas ir laikraA?A?iai prarado savo vertAi??, kuriAi?? turAi??jo anksA?iau. Siekiant geriausiA? rezultatA? reikia susikoncentruoti ties virtualaus pasaulio reklamos rAi??A?imis. Google adwords reklama po truputA? kyla A? vis aukA?tesnes pozicijas, kadangi suvokiama, kad tai puikus bAi??das tapti A?inomais. Jei anksA?iau bAi??tent SEO optimizavimas buvo laikomas marketingo ir sAi??kmAi??s virA?Ai??ne, tai A?iuo metu taip mAi??stoma apie adwords reklamAi??. Apie jAi?? daugiau ar maA?iau A?ino daugelis. Geriausiai susipaA?inAi??, A?inoma, tie, kurie dirba rinkodaros ar marketingo srityje. Visgi, jei atidarAi??te maA?Ai?? internetinAi?? parduotuvAi??, net paprasA?iausiai raA?ote tinklaraA?tA?, vertAi??tA? susipaA?inti ir pagalvoti, galbAi??t ir jums reikia pasinaudoti A?io pobAi??dA?io paslauga?

lantus solostar needles

Adwords reklama tai puikus bAi??das ne tik save reklamuoti, taA?iau taip pat tai padaryti gana pigiai. InternetinAi??je erdvAi??je yra labai daug reklamA? ir toli graA?u ne kiekvienas vartotojas jas perA?iAi??ri. Daugelis prieA?ingai ai??i?? ignoruoja. Tad koks tikslas mokAi??ti pinigus uA? procesAi??, kuris nejudAi??s A? priekA?? Jokio, bAi??tent todAi??l pinigA? mokAi??ti jums ir neteks. PaprasA?iausiai, Google praA?o susimokAi??ti tik uA? realiA? A?moniA? paspaudimus ant jAi??sA? reklamos. Taigi, suma skaiA?iuojama nuo paspaudimA?. Nebijokite, sistema puikiai atskiria realA? A?mogA? nuo roboto, kad jums tenka mokAi??ti tik uA? potencialius klientus, kurie tikrai apsilankAi?? jAi??sA? puslapyje, svetainAi??je.

Adwords reklama veikia Google, taigi, paA?ioje populiariausioje paieA?kos sistemoje visame pasaulyje. Vos pradAi??jus save reklamuoti tikrai padidinsite klientA? apsilankymus puslapyje. Jei skaiA?ius didelis, taA?iau pardavimai nevyksta ai??i?? reklama veikia, taA?iau jAi??sA? paslaugos ne tokios ir tinkamos.Ai?? Reikia kaA?kAi?? keisti.

Susikurti reklamAi?? labai paprasta kadangi sistema leidA?ia pasirinkti iA? gana plataus A?riftA? bei stiliA? pasirinkimo. Susikurkite mini reklamAi??lAi??, kuri patrauktA? kitA? A?moniA? A?vilgsnA?. Svarbiausia, bAi??kite originalus ir gebAi??kite patraukti dAi??mesA?.

Google suteikia galimybAi?? detaliai nagrinAi??tis statistikAi??, kuri yra susijusi tiek su bendra rinka konkreA?ioje srityje, tiek su jAi??sA? padAi??timi joje. Visi duomenys yra prieinami, tad tai labai patogus bAi??das legaliai tyrinAi??ti savo konkurentus ir A?vertinti jA? padAi??tA?. NepamirA?kite, kad ir jAi??s taip pat galite bAi??ti stebimas, tad pasistenkite nurungti savo varA?ovus ir pasiAi??lyti daugiau, geriau ir pigiau nei kiti teikiantys tAi?? paA?iAi?? paslaugAi??.

Ai??is marketingas daA?niausiai leidA?ia suvokti ar jAi??sA? siAi??loma produkcija ar paslauga yra priimtina. Kadangi tai viena iA? efektyviausiA? reklamos rAi??A?iA?, kuri neabejotinai veikia labai intensyviai. Jei pardavimai nekyla verta kaA?kAi?? keisti. Kai kuriais atvejais net ne savo produkcijAi??, o paprasA?iausiai internetinAi?? svetainAi??, kuri kartais bAi??na ne tokia patraukli akiai ir tai nulemia pasirinkimAi?? nepirkti.

Internete yra nemaA?ai skirtingA? reklamos bAi??dA?, tad kiekvienas verslininkas visada gali pasirinkti jam labiausiai prieinamAi??. A?inoma, svarbiausia, kad bAi??das atneA?tA? naudAi??. IeA?kantiems didesnio efektyvumo mes siAi??lome ne geriausius rinkodaros bAi??dus, o marketingo. Jei pirmoji apima tik reklamAi??, tai marketingas gali suteikti daug daugiau informacijos ir padAi??ti iA?sianalizuoti jAi??sA? padAi??tA? bendroje rinkoje. To nepadarius labai sunku pasiekti geresnA? rezultatAi??. Google Adwords reklama ai??i?? pirmas puikus A?ingsnis, kuriuo turAi??tumAi??te pasinaudoti keliaujant tikslingai link geresniA? rezultatA?, aukA?tesniA? pardavimA? ir pripaA?inimo rinkoje. Viskas, apie kAi?? mes galvojame yra A?manoma. Apie neA?manomus dalykus mes net negalvojame. Tad pirmyn.

ladyera

By |2018-10-13T14:10:21+00:00June 4th, 2015|Verslas|